W miesiącu maju br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali m.in. zadania szkoleniowe w następujących dziedzinach ratowniczych i tematach.

1. Ratownictwo medyczne - Ugryzienia i użądlenia. Zatrucia i ciała
    obce.
2. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne - Ubrania ochrony
    przeciwchemicznej. Budowa, konserwacja i wykorzystanie.
3. Taktyka zwalczania pożarów - Organizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby
    długotrwałej akcji gaśniczej w lasach.
5. Ratownictwo wysokościowe - Sprzęt ratownictwa wysokościowego - obsługa,
    zastosowanie, konserwacja. Podstawowe węzły wykorzystywane w ratownictwie
    wysokościowym.
6. Działania poszukiwawczo-ratownicze - Organizacja łączności na potrzeby akcji
    poszukiwawczo-ratowniczej.
7. Ratownictwo techniczne - Sprzęt pneumatyczny w działaniach ratowniczych,
    jego parametry, konserwacja, bhp i sprawianie.
8. Taktyka zwalczania pożarów - Piany gaśnicze, środki pianotwórcze, wady,
    zalety, zastosowanie podczas pożarów. Środki zwiększające skuteczność wody.
9. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano zapoznania zmian służbowych JRG
    z obiektami firmy NETBOX PL sp. z o.o. w Czachorowie.

Additional information