W miesiącu kwietniu br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali zadania szkoleniowe w następujących dziedzinach i tematach.

1. Kierowanie działaniami ratowniczymi - Organizacja łączności na
    potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
2. Ratownictwo techniczne - Tunelowanie pojazdu jako metoda
    pozyskiwania przestrzeni ratowniczej.
3. Kwalifikowana pierwsza pomoc - Uszkodzenia kości i stawów. Rany, krwawienia - zakładanie
    opatrunków, unieruchamianie kończyn. Materiały opatrunkowe.
4. Taktyka zwalczania pożarów - Pożary wewnętrzne - nowa jakość. Rozpoznanie pożaru, praca
    stanowisk gaśniczych. Ćwiczenia gaśnicze.
5. Ratownictwo wysokościowe - Budowa stanowisk roboczych i asekuracyjnych w ratownictwie
   wysokościowym. Ćwiczenia ratowniczo.
6. Taktyka zwalczania pożarów - Gaszenie pożarów obiektów przemysłowych w tym
    magazynowych wysokich. Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze.
7. Taktyka zwalczania pożarów - Ćwiczenia gaśnicze kompleks leśny Stawiszyn.
    Dostarczanie wody na duże odległości.
8. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne - Zasady postępowania na wypadek CBRN.
    Zagrożenia terrorystyczne.
9. Kwalifikowana pierwsza pomoc - Udrażnianie dróg oddechowych metodami przyrządowymi.
    Prowadzenie oddechu zastępczego.
10. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano zapoznania zmian służbowych JRG
     z obiektami firmy Pfeifer & Langen Cukrownia w Gostyniu.

Additional information