W miesiącu marcu br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali zadania szkoleniowe w następujących dziedzinach i tematach.

1. Działania poszukiwawczo-ratownicze - Zadania jednostek KSRG podczas akcji poszukiwawczych.

2. Ratownictwo medyczne - Udrażnianie dróg oddechowych metodami przyrządowymi. Prowadzenie oddechu zastępczego.

3. Ratownictwo techniczne - Pozyskiwanie przestrzeni podczas działań w ratownictwie drogowym. Uwalnianie poszkodowanych.

4. Ratownictwo chemiczno-ekologiczne - Organizacja działań w ratownictwie chemicznym i ekologicznym.

5. Ratownictwo wysokościowe - Ewakuacja poszkodowanych z wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

6. Ratownictwo wysokościowe - Wydobywanie poszkodowanych ze studni, wykopów, zawalisk. Wykorzystanie posiadanego sprzętu wysokościowego.

7. Kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi - Ocena sytuacji oraz wybór celów ratowniczych.

8. Taktyka zwalczania pożarów - Pożary wewnętrzne - ćwiczenia.

9. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano wizytacji przez zmiany służbowe JRG obiektów Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.

Additional information