W miesiącu lutym br. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali zadania szkoleniowe w następujących dziedzinach i tematach.

 

1. Ratownictwo medyczne - Następstwa działania ciepła i zimna. Hipotermia, zasady udzielania pierwszej pomocy. Procedury udzielania pomocy przedmedycznej przez strażaków PSP. Zasady prowadzenia Triage.

2. Taktyka zwalczania pożarów - Zasady postępowania z butlami acetylenowymi oraz gazami technicznymi narażonymi na działania wysokich temperatur podczas pożarów. Gaszenie pożarów obiektów przemysłowych w tym obiektów produkcyjno-magazynowych.

3. Ratownictwo techniczne - Sprzęt hydrauliczny wykorzystywany podczas działań ratowniczych. Parametry, obsługa i konserwacja.

4. Ratownictwo wysokościowe - Zasady dysponowania i współpraca z grupą ratownictwa wysokościowego. Podstawowe węzły wykorzystywane w ratownictwie wysokościowym.

5. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano wizytacji przez zmiany służbowe JRG obiektów: Hurtowni EURO CASH w Krajewicach oraz Odlewni Żeliwa Teriel  sp. z o.o. w Gostyniu

Additional information