W miesiącu styczniu 2016 r. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali zadania szkoleniowe w następujących dziedzinach i tematach.

1. Ratownictwo medyczne - Dezynfekcja sprzętu medycznego,
   procedury określone przez KG PSP. Poparzenia i oparzenia.
   Reanimacja - resuscytacja, prowadzenie zastępczego oddechu
   i masażu serca. Wykorzystywanie sprzętu do defibrylacji.

2. Kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym - Kierowanie
    interwencyjne. Kierowanie działaniami z ratownictwa chemiczno-ekologicznego na poziomie
    podstawowym.

3. Taktyka zwalczania pożarów - Działania ratownicze podczas pożarów. Gaszenie pożarów
    obiektów przemysłowych w tym obiektów produkcyjno- magazynowych.

4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne - Organizacja działań w ratownictwie chemicznym
    i ekologicznym.

5. Ratownictwo techniczne - Działania podczas wypadków komunikacyjnych.
    Metody stabilizacji pojazdów.

7. Ratownictwo wodne - Sprzęt do poruszania się po zamarzniętych akwenach. Sanie lodowe
    sposoby wykorzystania i wyposażenie.

Additional information