W miesiącu grudniu 2015 r. strażacy z KP PSP w Gostyniu w ramach doskonalenia zawodowego zrealizowali m.in. następujące zadania szkoleniowe.

1. Sprzęt ratownictwa technicznego będący na wyposażeniu JRG.
    Zastosowanie sprzętu hydraulicznego do uwalniania ludzi.


2. Następstwa działania ciepła i zimna. Hipotermia zasady udzielania pierwszej pomocy.

3. Pożary budynków, wentylacja pożarowa. Oddymianie zadymionych pomieszczeń.
    Zastosowanie sprzętu oddymiającego.

4. Awarie chemiczno-ekologiczne w zakładach przemysłowych. Rozpoznawanie substancji
    i wyznaczanie stref zagrożenia.

5. Zaburzenia przytomności, oględziny poszkodowanego, rozpoznawanie obrażeń. Procedury
    udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażaków PSP.

6. Zagrożenia powodowane przez tlenek węgla podczas okresu grzewczego.
    Detektory do wykrywania skażeń tlenkiem węgla - zasady posługiwania się sprzętem, sposoby
    pomiaru, interpretacja wyników.

7. W ramach rozpoznania operacyjnego dokonano wizytacje przez zmiany służbowe JRG obiektów
    Stacji Paliw i LPG w Gostyniu.

Additional information